γιόγκα μέσων

Τα τμήματα μέσων αποτελούν την φυσική συνέχεια των τμημάτων αρχαρίων. Θεωρούνται γνωστές κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και τεχνικές και δίνεται  μεγαλύτερη βαρύτητα στη ροή και το ρυθμό του μαθήματος.

Σταδιακά πραγματοποιούνται πιο προχωρημένες τεχνικές Hatha yoga ενώ ξεκινά και μια προσπάθεια συνειδητού ελέγχου της αναπνοής.

Δεν υπάρχει οριοθετημένη χρονική διάρκεια για το πόσο καιρό πρέπει κάποιος  να είναι αρχάριος και πότε μπορεί να παρακολουθήσει ένα τμήμα μέσων.

Στο ξεκίνημα κάθε περιόδου όλα τα τμήματα ξεκινούν περισσότερο ως αρχαρίων και βαθμιαία ανάλογα τη δυναμική των ασκούμενων μεταβαίνουν σε μέσων. 

Κλειστά τμήματα με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που επιθυμούν να γυμνάζονται μαζί μπορούν να δημιουργηθούν κατόπιν συνεννοήσεως.