γιόγκα αρχαρίων

Το τμήμα αρχαρίων είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες ενώ μπορούν να το παρακολουθήσουν και εγκυμονούσες.

Αποτελεί την απαραίτητη αρχή για την εκμάθηση των βασικών θέσεων ροών και αναπνοών.

Στην πορεία του έτους και ανάλογα πάντα με τους ασκούμενους κάποια τμήματα αρχαρίων μετατρέπονται σε μέσων.

Στο τμήμα αρχαρίων διδάσκεται συνδυασμός των παρακάνω τεχνικών προσαρμοσμένων στις προσωπικές ανάγκες του ασκούμενου.

  • Hatha yoga, αρχαρίων Iyengar,
  • αρχές Pranayama,
  •  τεχνικές εξισορρόπησης της Vanda Scaravelli,
  • αναπνευστικές τεχνικές pranayama του Desikashar,
  •  τεχνικές Σούφι.

Τα αποτελέσματα της σύνθεσης αυτών των τεχνικών δίνουν ένα εξισορροπημένο πρόγραμμα και αποτελούν το κατάλληλο ξεκίνημα στο δρόμο της αυτογνωσίας και της αυτοθεραπείας.

Τμήματα αρχαρίων λειτουργούν όλο το έτος ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε