Τηλεκπαίδευση

Εισόδος για τους εγγεγραμμένους στο επαγγελματικό

Για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως  δάσκαλοι της γιόγκα με την μεθοδολογική προσέγγιση του ευ ζείν αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να παρευρίσκονται στα μαθήματα υπάρχει η τηλεκπαίδευση.

Μέσω  τηλεκπαίδευσης  μπορείτε να παρακολουθήσετε το 1ο έτος (βασικό) και το 2ο έτος (εμβάθυνσης) .

H εξ΄αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων του Ευ Ζειν χωρίζεται σε 9 ενότητες θεωρητικών μαθημάτων και 10 ενότητες διαδραστικών μαθημάτων μέσω skype, όπως βλέπετε στο παρακάτω πίνακα:

 

 

Τηλεκπαίδευση : Ά έτος  (Βασικό)

 

Θεωρητική ύλη Μαθήματος

Διαδραστικό μάθημα μέσω skype

Διάρκεια (λεπτά)

1

Εισαγωγικό βιβλίο Yoga (Pdf)

 

 • Αρχική σύνδεση (χαλάρωση)
 • Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις από τους 6 τύπους ασκήσεων.
 • Απορίες στην θεωρία

75

2

Ηθικές αρχές (Pdf)

Όρθιες ασάνες  (μαζί με τις συμπληρωματικές όρθιες ένα βιβλίο) (Pdf)

 • Όρθιες ασάνες
 • Απορίες ? συζήτηση στην θεωρία

75

3

Στοιχεία Iyengar yoga (Pdf)

Bhagavat gita ? το θείο τραγούδι (Pdf)

 • Εφαρμογή αρχών Iyengar στις διδαχθείσες ασάνες
 • Χαιρετισμός στον ήλιο

75

4

Καθιστές ασάνες + Dadasana (ομοίως μαζί με τις συμπληρωματικές καθιστές) (Pdf)

Κεντρομόλες (Pdf)

 • Καθιστές ασάνες
 • Dadasana
 • Κεντρομόλες

75

5

Πρηνής  - Ύπτιες εκτάσεις - Ανεστραμμένες (Pdf)

 • Πρηνής
 • Ύπτιες εκτάσεις
 • Ανεστραμμένες

75

6

Ashtanga yoga

 • Ashtanga yoga
 • Ά & ΄Β χαιρετισμοί

75

7

Pranayama (Pdf)

 • Εφαρμογή Pranayama
 • Απορίες συζήτηση

75

8

Savasana - τελική χαλάρωση (υπάρχει Pdf)

Στοιχεία Kriyas (Pdf)

Εφαρμογή Savasana - Kriyas

60

9

Αύρα - Τσάκρας - Μάντρες - ενεργειακή ανατομία (Pdf)

Άυρα - Μάντρες

Απορίες συζήτηση

60

10

 

 • Αρχική σύνδεση
 • Κυρίως μάθημα
 • Τελική χαλάρωση

75

 

Δάσκαλοι: Σοφία, Ελένη, Νίκος

Σύνολο

12 ώρες

 

Παρακολούθηση «τυπικών» μαθημάτων

Επίσης μετά το 2ο μάθημα ξεκινούν και οι παρακολουθήσεις των «τυπικών» μαθημάτων όπου ο ασκούμενος θα παρακολουθεί διαδραστικό ιδιαίτερο μάθημα διάρκειας 60 λεπτών όπως διδάσκεται στα τμήματα μας (δηλαδή σύνολο 8 x 60 ώρες). Τα μαθήματα αυτά θα είναι 8 στο σύνολο (6 αρχαρίων + 2 Ashtanga). Η κατανομή στο έτος και η ημερομηνία θα προγραμματίζεται κατόπιν συνεννοήσεως.

Η εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 3 μαθημάτων από τον ασκούμενο που θα προγραμματίζονται κατόπιν συνεννοήσεως και αφού ολοκληρωθεί το 9ο μάθημα. Οι παρουσιάσεις θα μπορούν να γίνουν και από κοντά όταν ο ασκούμενος έρθει για την παρακολούθηση του σεμιναρίου του Αυγούστου ή οποιαδήποτε  άλλη στιγμή βρεθεί στην πόλη (με την προϋπόθεση πάντα ότι έχει ολοκληρώσει το 9ο μάθημα).

Σεμινάρια

Ως υποχρεωτικό ορίζετε μόνο το σεμινάριο του Αυγούστου με το πέρας του οποίου θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις θεωρητικές και πρακτικές.

Πρόσθετες Παροχές

Οποιαδήποτε στιγμή ο ασκούμενος βρεθεί στην Θεσσαλονίκη θα μπορεί να παρακολουθήσει τα τμήματα στα οποία επιτρέπεται να μπαίνουν και οι αντίστοιχοι  πρωτοετείς, καθώς και το αντίστοιχο μάθημα του επαγγελματικού  αν συμπέσει με τις ημερομηνίες.

Κόστος - Τρόποι πληρωμής

Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στο «κανονικό πακέτο» συνολικού κόστους 1800 ευρώ. Ενδεικτικός τρόπος πληρωμής :

 

 

Πληρωμή σε ευρώ

 

Προκαταβολή

500

 

 

 

δόσεις

1η

150

2η

150

3η

100

4η

100

5η

100

6η

100

100

8η

100

9η

100

 

Σεμινάριο Αυγούστου - εξετάσεις

300

 

Σύνολο

1.800

Φυσικά παραλλαγές του παραπάνω τρόπου πληρωμής θα παρέχουμε, όμως:

 • Το μάθημα θα πραγματοποιείται εφόσον θα καταβάλλεται η δόση, θα υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών καταβολής πριν τα αντίστοιχα μαθήματα
 • Σε περίπτωση εξαρχής αποπληρωμής  το ποσό είναι στα 1600 ευρώ.
 • Εάν η πληρωμή γίνει μέσω τραπέζης επιβαρύνεστε με τα έξοδα διατραπεζικης συναλλαγής.
 • Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ στις παραπάνω τιμές

Πρόσθετες Παροχές με πληρωμή

 • Σε περίπτωση που ο ασκούμενος θα θελήσει να παρακολουθήσει περισσότερα τυπικά  διαδικτυακά μαθήματα από τα 8 που παρέχονται στο πακέτο θα έχει τη δυνατότητα πληρώντας 20 ευρώ / μάθημα ή προπληρώνοντας 100 ευρώ / 6 μαθήματα. Οι πρόσθετες  ώρες παρακολούθησης θα καταγράφονται στην τελική του βεβαίωση.
 • Το σεμινάριο της Pranayama το δίνουμε με έκπτωση 30% αλλά είναι προαιρετική η παρακολούθηση του στο Ά έτος.

Προϋποθέσεις:

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πειθαρχία στους κανόνες και τις υποδείξεις της σχολής, η ύπαρξη  σύνδεσης internet καλής ταχύτητας  και τηλεκάμερα κατά προτίμηση μη ενσωματωμένη στον προσωπικό σας υπολογιστή.

Το ευ ζείν εστιάζει πάντοτε στην άρτια και επαναλαμβανόμενη πρακτική εξάσκηση των μαθητευομένων του ακόμα και εξ΄αποστάσεως, γι αυτό και τα προγράμματα φοίτησης του έχουν το λιγότερο διάρκεια έτους. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αφομοίωση της ολιστικής διδασκαλίας της γιόγκα και η δημιουργία δασκάλων υπεύθυνων με υψηλό κριτήριο αυτογνωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας