Τμήμα Αρχαρίων

Το τμήμα αρχαρίων είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες ενώ μπορούν να το παρακολουθήσουν και εγκυμονούσες.

Αποτελεί την απαραίτητη αρχή για την εκμάθηση των βασικών θέσεων ροών και αναπνοών.

Στην πορεία του έτους και ανάλογα πάντα με τους ασκούμενους κάποια τμήματα αρχαρίων μετατρέπονται σε μέσων.

Στο τμήμα αρχαρίων διδάσκεται συνδυασμός των παρακάνω τεχνικών προσαρμοσμένων στις προσωπικές ανάγκες του ασκούμενου.

  • Hatha yoga, αρχαρίων Iyengar,
  • αρχές Pranayama,
  •  τεχνικές εξισορρόπησης της Vanda Scaravelli,
  • αναπνευστικές τεχνικές pranayama του Desikashar,
  •  τεχνικές Σούφι.

Τα αποτελέσματα της σύνθεσης αυτών των τεχνικών δίνουν ένα εξισορροπημένο πρόγραμμα και αποτελούν το κατάλληλο ξεκίνημα στο δρόμο της αυτογνωσίας και της αυτοθεραπείας.

Τμήματα αρχαρίων λειτουργούν όλο το έτος ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε.

Τμήμα Μέσων

Τα τμήματα μέσων αποτελούν την φυσική συνέχεια των τμημάτων αρχαρίων. Θεωρούνται γνωστές κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και τεχνικές και δίνεται  μεγαλύτερη βαρύτητα στη ροή και το ρυθμό του μαθήματος.

Σταδιακά πραγματοποιούνται πιο προχωρημένες τεχνικές Hatha yoga ενώ ξεκινά και μια προσπάθεια συνειδητού ελέγχου της αναπνοής.

Δεν υπάρχει οριοθετημένη χρονική διάρκεια για το πόσο καιρό πρέπει κάποιος  να είναι αρχάριος και πότε μπορεί να παρακολουθήσει ένα τμήμα μέσων.

Στο ξεκίνημα κάθε περιόδου όλα τα τμήματα ξεκινούν περισσότερο ως αρχαρίων και βαθμιαία ανάλογα τη δυναμική των ασκούμενων μεταβαίνουν σε μέσων. 

Κλειστά τμήματα με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που επιθυμούν να γυμνάζονται μαζί μπορούν να δημιουργηθούν κατόπιν συνεννοήσεως.